Niekoľko faktov o budovách a energii

  1. 42 % celosvetovo vyprodukovanej energie sa spotrebováva v budovách.
  2. 50 % energie spotrebovanej v budovách sa vyplytvá z dôvodu ich neefektívneho riadenia.
  3. V rozvinutých ekonomikách už bola postavená minimálne polovica budov, ktoré sa začnú používať v roku 2050.
  4. Len 25 % z celkových nákladov na budovy je investičných, ostatných 75 % spotrebuje prevádzka – na prvom mieste s energiami.
  5. Len 20 % správcov komerčných budov využíva 80 % z dostupných funkcií svojho riadiaceho systému.
  6. 30 % energie spotrebovanej v budovách tzv. vyletí von komínom.