Fakty o budovách

Niekoľko faktov o budovách a energii 42 % celosvetovo vyprodukovanej energie sa spotrebováva v budovách. 50 % energie spotrebovanej v budovách sa vyplytvá z dôvodu ich neefektívneho riadenia. V rozvinutých ekonomikách už bola postavená minimálne polovica budov, ktoré...